You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav- och boplatsområde

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget 1961, bestående av ett mindre gravfält och underliggande boplatslämningar. Boplatslämningarna bestod av kulturlager och fyndmaterial, men undersöktes inte närmare. (RAÄ dnr 321-1799-2009)

Äldre beskrivning:
Stensättning, stensättningsliknande lämningar. Undersökta och borttagna.