You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält 150x40 m (VSV-ÖNÖ), bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres alla av runda stensättningar, varav några osäkra.De runda stensättningarna 3-12 m diam och 0,2-0,4 m h.Övertorvade. 2 har gropar 3 m diam och 0,2-0,3 m dj. Samtliga gerett osäkert intryck. De yttre begränsningarna osäkra. Beväxt medtall, gran, asp och lövsly. Hög och delvis tät markvegetation.

OBS. Fritexterna är inte kva…