You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 5 m i diam och 0,2m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,3-0,5 m st. Ojämnyta. Intill och omedelbart S om nr 1 är 2)Stensättningsliknandelämning, närmast rund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0,5-1 m. Ojämn yta. Beväxt med ett flertalrönnbuskar. Bevakas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sa…