You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Odlingsrösen inom ett ca 150x50-125 m st område. Inom detta finnsca 20 spridda odlingsrösen, vanligen 4-7 m diam och intill 0,5 mh. Flertalet är tämligen kraftigtövertorvade och gör ettålderdomligt intryck, särskilt i sluttningen i SÖ delen. De ärofta uppkastade kring naturliga stenblock och består synligen av0,2-0,5 m st stenar. Enstaka är stensättningsliknande. Markenmellan dem torde till störst…