You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Stensträng, 35 m l (NV-SÖ), 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h, av 0,5-1,0 m st stenar. Enskiktad och enradig. 2 m br öppning i N delen. Avklippt av sentida väg i N och slutar mer diffust i S, men även här sannolikt avklippt av sentida vägarbeten, de sydligaste 7 m är stensträngen ca 2 m br och 0,25 m h. 0,2-1,0 m st stenar i vägkanterna NV om stensträngen, särskilt på SV sidan antyder att stensträngen fo…