You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal?, rundad, 9 m diam och med närmast U-formad, ringformigvall, 2-3 m br och 0,1-0,6 m h. Övertorvad. Provstick utvisademörk sandjord och enstaka kolbitar. Anläggningens inre ca 4 m.Öppning i NNV-NV. Barrträd. 60-75 m Ö därom och uppepåN-sluttande bergrygg finns en till synes röjd yta, 10,15 m st ochbitvis avgränsad av block

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas e…