You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Stensträng, ca 120 m l (NNV-SSÖ), enskiktad intill 1 m br och0,2-0,4 m h av mestadels 0,3-0,7 m st stenar. Några större blockingår även. Vid stensträngens Nände löper en rätvinkladstensträng om ca 20x7 m l. Denna är till merparten anlagd på enca 3 m br och 1 m h jordvall. Markytan V därom är röjd ochstenfri. Äldre odling. Tillägg Dnr 1495/89 Stensträng,ca 120 m l, ingår i och sammanbind…