You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Fossil åkermark, 150x50 m (NV-SÖ), bestående av åkermark begränsadav diken. Området är numer igenväxt av granskog. Sentida lämning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.