You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kolningsanläggning

1) Kolbotten, rund 12 m diam och 0,5 m h. Omrörd yta. Kantränna0,5-1 m br och 0,3-0,5 m dj. Ö och intill anläggningen en grop. 2m l 1,5 m br och ca 1,5 m dj. Några bryggor, 1,5-2 m br. Beväxtmed 14 granar och 1 björk. 20 m S 20cg V om 1 är 2) Kolbotten,rund ca 12 diam och 1 m h. Omrörd yta. Rester av kantränna, ca0,5-1 m br och 0,3-0,5 m dj. Beväxt med ett flertal mindre granaroch lövträdssly. 2 m…