You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav - uppgift om typ saknas

a) Gravfält, 60x40 m (110-310cg) bestående av 7 fornlämningar.Dessa utgöras av runda stensättningar, 5-16 m diam och 0,2-0,7 mh. Alla äro övertorvade. Endast 1 är ca 16 m diam och 0,7 m h ochövriga äro 5-9 m diam och 0,2-0,4 m h. Två torkställningar äroresta på gravfältet. Den största stensättningen (belägen igravfältets NV-del) har i mitten en grop ca 5 m diam och ca 0,2 mdj och ett segment i N e…