You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sundbyberg, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar inom ett ca 100x75 m st område (N-S) beståendeav 2 husgrunder efter bostadshus, ett obestämt antal grunderefter uthus, 1 källargrop samt odlings- och röjningslämningar.Husgrunderan är belägna i NÖ och SÖ delarna och har vardera ettskorstensröse. I vegetationen märks bl a syréner och hagtorn förövrigt delvis tät lövslyvegetation. Med säkerhet grunder till 2torp.

OBS. Fritextern…