You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Saltbrunn, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida bestående av 2 husgrunder medskorstensstock, spridda grundstenar (?) och smärreterrasseringar,1 källargrund, röjda odlingsytor och ett par vägar/stigar, varaven delvis stensatt. I omedelbar närhet är 1 lada och brukad åker.Kan utgöras av 2 torp eller backstuga/torp. Skiss se boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.