You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Hög 9 m diam och 1 m h. I mittpartiet talrika stenar, 0,3-0,6 mst. I mitten grop 3 m diam och 0,3 m dj. Beväxtmed 6 granar ochnågot aspsly. 5 m N 20cg V om nr 1 är: 2)Stensättning, rund. 5 mdiam och 0,2 m h. Övertorvad med ett par stenar synliga i ytan.Beväxt med 3 granar. 2 m SV om nr 2 är: 3)Stensättning, rund 4 mdiam och 0,1 m h. Övertorvad. Beväxt med 1 gran. 2 m NV om nr 2är en otydlig upphöj…