You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar inom ett ca 100x40-100 m st område (NNV-SSL),bestående av minst 2 grunder efter bostadshus, minst 1källargrund och ett stort, obestämbart antal uthusgrunder.Lämningarna täcker en stor del av backen men synes fördela sig itvå gropar, som kan motsvara två, vid skiftet utflyttade hemman.Manbyggnaderna verkar i ett fall ha varit parstuga, i etttroligen enkelstuga. Området utgör del…