You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

1) Stensättningsliknande bildning rund, 5 m diam och 0,3 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,2 m st. Troligennaturlig. 50 m V om nr 1 är: 2) Stensträngssystem med ensammanlagd längd av ca 210 m. Huvuddelen är ca 175 m l (N-S ochNNÖ-SSV). Den är enskiktad, 1-4 m br och intill 0,4 m h av0,2-0,4 m st stenar. Ojämn. 10 m Ö om N-S delen på denna löperparallellt en ca 10 m l stensträng, best…