You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning?, 5 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka0,2-0,3 m st stenar. Kantskadad av odling. Beväxt med ettnyponsnår. Fornlämningens SÖ kant tangeras av ett dike (NÖ-SV).Osäker fornlämning, nu närmast obestämbar. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.