You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Område, 170x60 m (ÖNÖ-VSV) med ca 30 stensättningsliknandelämningar/bildningar. Dessa har dels uppkommit vid röjning genomutsparande av moränpartier och uppläggande av odlingssten ochdels utgöres de av naturliga moränpackningar. De är 3-6 m diamoch 0,1-0,3 m h. Två är 0,4-0,5 m h. Övertorvade med talrika0,1-0,6 m st stenar i ytan. Två har övermossad fyllning av0,1-0,6 m st stenar. I flera ingår et…