You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med stensträng och odlingsrösen, 130x4-100 m (NÖ-SV). Inomområdet finns spridda 15-20 odlingsrösen, 3-6 m diam och 0,1-0,3m h, utom två som är 0,4-0,5 m h. De flesta är övertorvade med iytan enstaka till talrika 0,2-0,7 m st stenar. Två har fyllningav 0,2-0,7 m st stenar. En har mittsten, 0,8 m st, och i tvåingår block 2,4 och 4 m l. Lämningarna ligger dels i och dels iutsynade partier inti…