You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bebyggelse och odlingslämningar, inom ett ca 250x75 m st område(Ö-V). Inom detta finns minst 4 husgrunder, varav 1 efterbostadshus (i V-delen), 2 efter uthus och 1 (i NÖ-delen)sannoliktefter smedja eller bastu. Inom området finns talrika röjda ytoroch smärre odlade partier samt i S-sluttning från krönet, enkortare stensträng. Bebyggelsen är sannolikt tämligen sentida ochkan vara en av Färsna bysfö…