You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Saras sten, Naturföremål/-bildning med tradition

1) Predikstolen, en bergklack, 20x20 m, med åt N-Ö-SÖ brantsluttande sidor, intill 3 m h. Åt S sluttar klacken itrappstegsliknande avsatser. 8 m V 30cg N om nr 1 är 2) Sarassten, ett i basen fyrsidigt granitblock, 3x2,5 m (Ö-V), ochintill 3 m h, vars N branta sida är mycket slät, stupande mot ettkärr. 8 m NNV om nr 2 ligger en granithäll, 2,1 m l, 0,8 m br ochintill 0,2 m tj i markytan. T

OBS. Fr…