You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Röse, 6 m diam och 0,5 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st (vanligen0,3-0,4 m st) delvis övermossade. I anläggningens NÖ del inomkanten är en stenkedja, ca 5 m l och 0,3 m h, av 0,4-0,5 m lstenar. Mittgrop 2 m diam och 0,2 m dj. Anläggningen är någotgropig och ojämn. Betäckt med moss- och barrmatta, beväxt med 2tallar och 2 granar. Omedelbart N om nr 1 är: 2) Stensättning?,närmast rund, 2,5 m diam oc…