You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

1)Gravfält, 50*15-20 m (Ö-V) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgöres av 10 runda stensättningar. I anslutning härtill finns3sentida husgrunder. Stensättningarna är runda, 3-7 m diam och0,15-0,4 m h. Övertorvade med enstaka, i ett par talrika,0,1-0,3 m st gråstenar. En stensättning har i S delvis kantkedjaav 0,2-0,4 m l och 0,1-0,2 m h gråstenar. Två stensättningar harsvag antydan till insjunkn…