You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

Nr 1) Hög, 12 m diam och 1,2 m h. I ytan talrika 0.1-0,3 m ststenar. I toppenen oval grop, 4*3 m (N-S) och 0,4 dj. Högen harpåförts en mängd stora röjningsstenar, särskilt i S-Ö, där helaslänten är belamrad. Beväxt med talrika rönnar, en- ochnyponbuskar och unga lövträd. 19 m S 40cg Ö om nr 1 och 10m VSVom åkerkant är 2) Hög, 8 m diam och 1,2 m h. I ytan talrika0,1-0,4 m st stenar, flertalet troli…