You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Runristning

Runsten, gråsten, 1,95 m hög, 0,4-0,7 m bred (NÖ-SV) och 0,55 m tjock. Något spetsig topp. Ristningen, som är mycket otydlig, är anbragt på den mot NV vända, släta sidan. Den är grovt huggen med varierande runhöjd. Stenen omges av ett syrenbuskage. 3 m SV om runstenen ligger nedsjunken i markytan en annan sten, 2,1 m lång, 1 m bred och 0,2 m tjock. Den är grovkristallinisk i ytan. T

Enligt Upplan…