You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 4 husgrunder, varav 1boningshus, 1 ännu kvarstående källare, 1 ännu kvarståendeladugård, enstaka röjningsrösen, smärre korta stenmurar, samtröjda ytor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.