You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Område med odlingsrösen, 100x30 m (ÖSÖ-VNV). I området finns 9odlingsrösen, ett ovalt 6x4 m, 0,5 m h, de övriga 3-5 m diam,0,2-0,3 m h. De flesta svagt övermossade med i ytan synligastenar 0,1-0,4 m st eller 0,4-1 m st. Området bevuxet med röjdungskog, mest asp.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.