You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Område med odlingsrösen, 90x60 m (NV-SÖ), bestående av 15odlingsrösen, 2-6 m diam och 0,2-0,4 m h. N om området är markendelvis hävdad i gammal tid.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.