You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar (sentida torpmiljö) bestående av grunder avboningshus, 6x6 m, med skorstensstock och delvis cementerad ochborrhålssprängd sten, 1 ladugård 13x6 m, med omedelbart VNV omdenna oxvandring, 7 m diam med stensatt rundad kant och i mittenstolpfundament, 1 m diam och 0,1 m h, 1 husgrund, sannoliktvedbod-magasinsbyggnad, 6x5 m, 1 källare, 6x6 m (ännu bevarad), 1vägbank med stenbro, ens…