You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 2 husgrunder, ca 5x4 m,1 källargrund, 10x6 m och 1 stensatt brunn, 2 m diam och 0,5 mdj. Lämningar efter båtsmanstorp. Själva manbyggnaden numerabortodlad. Odlingen kallas kil-jans odling. (UppgiftslämnareKrister Markuson, Hammarby).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.