You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Omårde med röjningsrösen och röjda ytor, 180x50 m (ÖNÖ-VSV). Inomangivet område är ett 20-tal röjningsrösen, 3-6 m diam och0,2-0,4 m h av 0,1-0,8 m st stenar och jord . I områdets SÖ delär ett röjningsröse husgrundsliknande, 5x5 m (NV-SÖ). I områdetsmellersta och N delar har röjningstenen utbildat en stensträng 45m l (Ö-V till NV-SÖ) 2-5 m br och 0,1-0,3 m h, delvisterrassformad, av 0,1-0,9 m st s…