You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbundet rund, 4 m diam och0,3 m h. Bestående av 0,2-0,6 m st stenar och troligen fastberghäll. Beväxt med 2 granar och 1 lövträd. 20 m Ö30cg N om 1:2) Stensamling, 3x2 m (NV-SÖ) och 0,4 m h, bestående av 0,2-0,4 mst stenar, löst liggande övermossad.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.