You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Område med husgrunder och röjningar, 150x60 m (Ö-V). Inom angivetområde är 4 husgrunder samt röjda ytor, enstaka röjningsrösen ochryggar, sannolikt naturbildningar, med påförda enstakaröjningsstenar. En av husgrunderna, belägen i angivet områdes NÖdel, beskrevs vid 1953 års inventering som 2stensättningsliknande lämningar, 4-5 m diam och 0,3 m h. Ärsannolikt husgrund med skorstensstock, kraftigt ö…