You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kolningsanläggning

Kolbotten, borttagen. Enligt äldre beskrivning ca 20 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Bevuxen med ungskog. Besöktes ej vid revideringsinventering sommaren -76, p.g.a låst vägbom på den aktullea vägen.

- - Tillägg RAÄ-dnr 3.4.2-3761-2013: Vid arkeologisk utredning år 2013 konstaterades det att lämningen är borttagen. På platsen är upplag för bergtäckt.