You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Område med odlingsrösen. Inom området, 40x25 m (NNV-SSÖ), finns 10odlingsrösen 2-5 m diam och 0,1-0,4 m h. Övertorvade-övermossademed i ytan synliga stenar, 0,2-0,5 m st. På några (i NV delen)märks kantkedja av 0,1-0,4 m st stenar. De är starktfornlämningsliknande och bör kontrollundersökas

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.