You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, 125x10-50 m (N-S), bestående av 2 husgrunderoch en stensträng. Grunderna är otydliga och markerade endast av1) spisröse, 3 m diam och 0,3 m h av sten, jord och tegelflis, 2)tegelflis i markytan samt några grundstenar. 3) Stensträngen ärca 40 m l (NV-SÖ), enkelradig och gles av 0,4-0,8 mst, lösastenar. Ojämn och troligen sentida.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Info…