You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar, 115x70 m (N-S), bestående av 2 husgrunder,otydliga, markerade av spisrösen, 2-3 m diam och 0,4 m h av sten,jord och tegelflis. På åkerholmen mot V är rester efter ännu enhusgrund. Denna, den intilliggande lämningen nr 36 och "ek-stian"nr 35 har sannolikt samband med samma bebyggelse, vilken ärmarkerad på häradskartan från 1860.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Infor…