You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Högliknande lämning, ca 4 m diam och 0,4-0,5 m h, med i ytanenstakastenar, 0,05-0,3 m st. De verkar dock ej varaskörbrända,men ofta skärviga. Troligen röjningssten frånbetesröjning av omgivande mark. Dock fornl. lik och börkantvallas. Oval mittgrop, 2x1 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj. Högen ärhögst i NV, avplanad mot SÖ. I N kanten ett par enbuskar.Svårbedömd p g a läget, form och mtrl. T

OBS. Fritextern…