You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornborg

Fornborg (ev.), ca 225x80 m (NNV-SSÖ). Avgränsas i VSV av en tämligen brant bergssluttning, i N och SSÖ av mindre branta bergssidor, i ÖNÖ, där bergplatåns kant endast utgörs av mindre hällkrön, av 3 låga stenvallar av en total längd av ca 95 m l. Dessa är från N 30, 28 och 35 m l, 2-5 m br och 0,3-0,5 m h, samt består av 0,3-0,8 m st stenar och block. De är anlagda i svackor mellan krönen av häll…