You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden 5x3 m (Ö-V) 0,2 mh. Fyllningen delvis övertorvad med ovanpå detta några löstliggande stenar, 0,3-0,5 m st. I N och V ligger stenar 0,1 m hoch 0,2-0,4 m l, möjligen tillhörande en kantkedja. Beväxt med1stor tall. (Löst liggande stenmaterial. Odlingssten). 50 m NNVom nr 1 är 2) Stensträngsliknande bildning, ca 20 m l, gåenderakt i riktning N 40cg V-S 40…