You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ullevi gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar, 90x20-60 m (NV-SÖ). På platsen har enligt häradskartan legat en gård, Ullevi. Enda synliga byggnadsrester är 3 husgrunder, varav 1 central platåliknande, en (i NÖ) med spisrösen och en (i NV) troligen efter litet uthus samt i N en källargrop. Området kraftigt gräsbeväxt. Tämligen kraftiga jordlager. R-markeringen avser i första hand äldre, dolda kulturlägen, ej de yngsta, nu s…