You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande bildning? närmast rund, ca 4 m diam, ca 0,2m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,3-0,5 m st.Begränsning i N oklar. En del stenar ligger lösa. Bevuxen med entall och ett par en- och rönnbuskar. Bildningen är snarastoregelbunden läget talar emot fornlämning. (Sannoliktröjningsröse.)

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.