You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

4) Område med stensättningsliknande lämningar, 110x10-25 m(NÖ-SV), bestående av ca 7 runda eller närmast runda lämningar,3-6 m diam och 0,2-0,5 m h. De har delvis lätt, delvis kraftigtövermossad fyllning av 0,1-0,5 m st stenar. Flera är otydligaoch beväxta med tät lövsly. Tre är dock möjligenfornlämningaroch är på fotokartan markerade med undernummer 1-3. Flera kanvara fornlämningar men alla är sv…