You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

Fornlämningsliknande bildningar, undersökta och borttagna, ca 50x5 m st (NÖ-SV), bestående av ca 5 fornlämningar. Dessa utgöres av närmast runda, fyllda, stensättningar, 3-8 m diam och 0,2-0,4 m h. Övermossade med i ytan enstaka eller talrika stenar, 0,25-1,0 m st. Begränsning oklar. Bevuxet med blandskog. Sannolikt gamla röjningsrösen. Undersökt och borttaget 1969 p g a motorvägsbygge = naturbild…