You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

Hög, ca 17 m diam, int 2,5 m h. I kanten enstaka stenar 0,2-0,6 mst. Krönet avplanat, 10 m diam, sannolikt vid materialtäkt igammal tid. I det avplanade krönet är flera gropar, 1-2 m diamoch 0,2-0,4 m dj. Högen ligger på bergrygg, gående i riktningNNV-SSÖ. Högen bevuxen med 12tallar och ekar samt en rönn ochnågra buskar. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller va…