You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Vid på flygfotobilden utsatta kryss har funnits 3 stensättningar,se beskrivning ovan. Vid besiktningstillfället kunde spår efterutgrävningsarbetet iaktas. Inom området finns inga spår avytterligare fornlämningar. 12:" Gravfältet låg på en åkerholme meen uppstickande bergklack i N. Det bestod av 7 stensättningar,varav 2 visade sig vara odlingsrösen. De övriga innehöllbrandgravar. Fynden bestod av b…