You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Vid på flygfotokartan kryssat område har funnits enstensättningsliknande lämning. Vid besiktningstillfället lågrester av lämningens innehåll på plats. Spår av ytterligarefornlämningar kunde ej iaktagas. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.