You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, rund 6 m diam och 0,3 m h. Lätt övertorvad med i ytan talrika stenar 0,15-0,25 m st. I NÖ en grop, 1,25 m diam och 0,3 m dj. Stenarna ligger löst med jord emellan. Flertalet är skarpkantade och skärviga. 13 m N om denna ligger en annan stensättning?, rund, 4 m diam 0,1 m h. Övermossad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. Ojämn yta.

Lämningarna är b…