You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Borg

Borg, bestående av en vall, ca 10x10 m och ca 2 m hög. Den har i mitten en ca 1,5 m djup grop (i sen tid använd som sopgrop). Vallen består huvudsakligen av tegelfragment. Bland tegel finns flisor av kalksten och sandsten. Enstaka tegel är bättre bevarade - de är av medeltida storstenstyp. Materialet är brandskadat. - - Tillägg dnr 326-2731-2004: Vid Länsstyrelsens besiktning av platsen konstatera…