Rattahokyrkan, Plats med tradition

Plats med tradition, bestående av en ca 20 m l (NV-SÖ) och 7 m brbergsklyfta. Den N sidan består av en ca 10 m l slät bergvägg ochS sidan utgörs av två st stenblock, ca 6 m h. Kyrkorummet sluttarmot NV och är beväxt med ett flertal granar. I terrängen omkringfinns spridda större stenblock. Platsen anses ha använts somkyrka då socknen saknade sådan. Det SÖ blocket anses ha tjänatsom predikstol. Rat…