Fyndplats

Fyndplats för pistol, mynningsladdare, av messing med avtryckareoch hane av järn, träshaft ( av ek). På pistolens ena sida ärinristat initialerna AIS. Påträffades vid åkerarbete. Ägare:Jard Västlund. Försvaras på: Prästebo 1:2.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.